ಥರ್ಮೋಸ್ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ - ಚೀನಾ ಥರ್ಮೋಸ್ ಬಾಟಲ್ ತಯಾರಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು